Process water / effluent treatment

Leiblein process water and wastewater treatment

Procesna (tehnološka) tekočina je tekočina uporabljena v industrijskih sistemih in strojih. Pri obratovalnih ciklih s procesno tekočino, se tekočine (predvsem voda) obdela in filtrira, tako da se lahko ponovno uporabi v industrijskih procesih. Zahtevana kakovost in možnost obdelave procesne vode je odvisna od področja uporabe in vrste postopka.

Specialisti za procesno vodo

Naše glavno področje je obdelava in filtracija procesnih  tekočin in odplak,  s čimer imamo že več kot 20 let izkušenj. Naše čistilne naprave se uporabljajo za obdelavo procesnih tekočin v različnih panogah v industriji. Inovativne in združljive komponente, kot so lamelni prečiščevalnik, filter s cedilom in vrtljivim bobnom, ločevalnik za trde snovi in zabojnik za odvodnjavanje, lahko uporabimo na že preizkušenih, testiranih in po potrebi prilagojenih rešitvah za obdelavo in filtracijo procesne tekočine in odplak.

Rešitve za obdelavo industrijskih odpadnih vod

Nudimo celotno storitev za obdelavo procesnih tekočin in težav z odpadnim vodami in odplakami, vključno z načrtovanjem, dobavo in montažo ter vzdrževanjem naprav za procesne tekočine in čiščenje odpadnih vod in odplak.

Prosimo, da si ogledate naše izdelke ter nas kontaktirate, če se pojavijo vprašanja.

Podrobni opisi izdelkov, ki jih Leiblein GmbH izdeluje lahko najdete na naslednjih straneh. Več rešitev in primerov uporabe, ki jih naše stranke že uspešno uporabljajo, najdete v naših referencah.


Go to references

Leiblein process water and effluent treatment – everything's clear!

Kontaktiraj nas

Please contact us for
further information.

Solution examples

Look and see our solution
examples and reference constructions.