Steklo / Keramika / Kamen

Obdelava vode, ki jo potrebujemo za brušenje in obdelavo stekla, obdelavo naravnega kamna in opek, proizvodnjo keramike.

Priprava vode v steklarski industriji

Ko je potrebna zamenjava orodja ali v primeru napak, delčki stekla zaidejo v bazen s hladilno vodo. Zaradi nenadnega hlajenja, stekleni delčki počijo. Velike steklene delce odstranjujemo s strgalom, medtem ko drobnejši stekleni delci ostanejo v vodi in povzročajo motnost. Tudi olja in maščobe od orodja pristanejo v hladilni vodi.

Delci umazanije povzročajo zamaške v hladilnih zbiralnikih, cevovodih, izmenjevalcih toplote itd .. Poleg tega takšni delci umazanije povzročajo visoko obrabo delov strojev, npr črpalk. Olja in masti privedejo do neenakomernega hlajenja sistema. Delci umazanije sčasoma privedejo do težav z razsoljevanjem, oziroma prekoračitvijo dovoljenih meja za izpust odpadnih vod v kanalizacijo.

Zaradi nenehne obdelave hladilne vode z lamelnim ločevalnikom, se delci odstranijo, olja in maščobe pa skoncentrirajo. Delci se kopičijo v spodnjem delu lijaka, kjer jih odstanimo. Olja pa odstranimo s površine in jih prečistimo skozi koalescentni izločevalnik.

Prednosti takšne obdelave hladilne vode

 • prihrani stroške sveže in odpadne vode
 • ločeno odlaganje / recikliranje odpadnih olj in steklenih delcev
 • skladnost z okoljskimi omejitvami
 • izpust minimalnih količin sveže in odpadne vode, brez vsebnosti olj
 • ponovna uporaba odpadnega stekla
 • minimalna potreba po čiščenju in vzdrževanju
 • povečala stabilnost procesa, majhna možnost napak
 • kompaktna oblika, zahteva malo prostora

Poleg dobave posameznih ločevalnikov, izvajamo tudi izgradnjo celotne čistilne naprave in drugih sestavnih delov (npr. črpalk, hladilnih stolpov). Glede na naše dolgoletne izkušnje na področju odpadnih vod in obdelavo procesnih vod, smo usposobljen partner za vas.

Keramika, obdelava betona in opeke, naravni kamen

Pri proizvodnji keramike in opečnih izdelkov, nastajajo procesne vode v različnih procesnih fazah:

 • Obdelava hladilne vode za rezanje, rezkanje in brušenje utrjenih obdelovancev
 • Obdelava pralne vode po čiščenju proizvodnih strojev
 • Obdelava engobe-vode
 • Obdelava vode za oblikovanje (npr. kalupi za ploščice)

Voda se uporablja za hlajenje orodja (žage, rezkalni stroj). Med delom, delci umazanije ostajajo v vodi. Da bi lahko vodo ponovno uporabili jo je treba očistiti.

Med obdelavo ognjeodpornih opek, gline itd. se ognjeodporna masa vlije v kalupe. Na koncu izmene jih je potrebno očistiti. Umazano vodo za pranje zbirajo v zbiralniku in jo je treba očistiti. To pomeni, da je potrebno ostanke mase odstraniti ali obdelati za ponovno uporabo. V nasprotnem primeru bi se masa strdila in povzročila težave.

Ploščice izdelujejo tako, da pritisnejo glineno maso v mavčne kalupe. Mavčni kalupi pa imajo omejeno življenjsko dobo in jih je treba nadomestiti z novimi. Ostanke izperemo iz kalupa z visokim pritiskom. V vodi, ki smo jo uporabili za pranje je velika količina umazanih delcev. Preden jo lahko ponovno uporabimo ali odstranimo jo je potrebno prečistiti.

Obdelava takšne vode z Leiblein tehnologijo ima naslednje prednosti:

 • zmanjšanje stroškov za svežo in odpadno vodo z recirkulacijo
 • skladnost z okoljevarstvenimi zahtevami
 • možna ponovna uporaba odstanjenih mas
 • nizki stroški vzdrževanja in čiščenja
 • povečala stabilnost procesa, majhna možnost napak
 • majhna obraba in strjevanje v ceveh in kanalih
 • kompaktna oblika, zahteva malo prostora

Glavna naprava za obdelavo odplak je lamelni ločevalnik. Ko teče odpadna voda skozi lamele, se delci usedajo na lamele (sedimentacije), nečistoče drsijo navzdol po lamelah in se zberejo v zbiralniku za umazanijo na dnu, kjer se odvajajo. Prečiščena voda teče v posodo za čisto vodo.

Olja in masti, ki jih lahko vsebuje procesna voda se kopičijo na površini lamelnega prečiščevalnika, kjer jih odstranimo s pomočjo koalescentnega izločevalnika. Če je potrebno, so lahko vsi sklopi izdelani iz nerjavečega jekla.

Poleg dobave posameznih ločevalnikov, izvajamo tudi izgradnjo celotne čistilne naprave in drugih sestavnih delov (npr. stiskalnic odpadnega materiala). Glede na naše dolgoletne izkušnje na področju odpadnih vod in obdelavo procesnih vod, smo usposobljen partner za vas.

Naše reference

V nadaljevanju bi vam radi predstavili pregled projektov, ki smo jih izvedli na področju obdelave stekla, keramike in kamna. Prosimo, da stopite v stik z nami, če potrebujete kakršne koli dodatne informacije ali pojasnila.

Leiblein GmbH – solutions for the glass-, ceramic- and natural stone-industry

Kontaktiraj nas

Please contact us for
further information.

Pilot Plants

Customer-specific pilot
plants for testing purposes.