Gradbena industrija

Na gradbiščih, pri gradnji predorov in za sanacije podtalnice je potrebno očistiti ogromne količine odpadne vode.

Med gradnjo predora, se lahko pričakuje, da se odstrani ali poškoduje vodonosnik podtalnice. V tem primeru so velike količine vode običajno umazane z vrtalno tekočino, prahom in umazanijo, zato jo je potrebno očistiti, preden jo spustimo nazaj v okolje. V primeru mehanske okvare, se lahko hidravlično olje pomeša z vodo. S pomočjo lamelnega prečiščevalnika, lahko vodo obdelamo, prečistimo in prečrpamo v sprejemno vodo. Z lamelnim prečiščevalnikom lahko ločimo tako trdne delce kot tudi olja, ki se zberejo na površini vode.

Ko izkopavamo predor, hkrati betoniramo tudi stene predora. Beton se proizvaja zunaj predora in prečrpa na del, kjer ga potrebujejo s pomočjo dolgih cevovodov. V primeru napak in po zaključku del je potrebno sprati in očistiti celoten cevovod. Beton speremo z vodo, da ločimo posamezne frakcije, tako da ostane cementna voda. Cementne delce lahko ločimo s pomočjo lamelnega prečiščevalnika. Posamezne frakcije pa se lahko pozneje ponovno uporabijo. S tem postopkom ločevanja ne omogočamo le ponovno uporabo surovin, temveč zaščitimo tudi proizvodne stroje in naprave (optimizacije izgradnje, zmanjšajo se stroški za čiščenje in vzdrževanje), zmanjšajo pa se tudi emisije v okolje.

Možnost uporabe lamelnega prečiščevalnika je tudi  pri sanaciji podtalnice. V tem primeru podzemne vode, ki vsebujejo strupene snovi črpamo in čistimo s postopkom sedimentacije / flokulacije.

Podobna naloga je čiščenje podtalnice na velikih gradbiščih. Možna je uporaba, ne samo za ločevanje trdnih delcih, ampak tudi za dekontaminacijo onesnažene zemlje. Po opravljenem postopku filtracije se lahko voda črpa v sprejemajoče vode ali kanalizacijo. Zlasti na starih industrijskih območij je velika prisotnost ogljikovodikov, katrana in drugih toksičnih snovi v tleh.

Ko tovornjaki zapuščajo gradbišča, ki se nahajajo v mestnih središčih, pogosto nosijo s sabo veliko umazanije na ulice. Pralnica pnevmatik preprečuje izvoz umazanije in zato zmanjšuje nevarnost nesreč na cestišču. Na tržišču so na voljo le pralnice, ki imajo majhne rezervoarje za usedanje umazanije, zato zelo hitro pride do presežka umazanih odplak. Če se odpadna voda spušča v kanalizacijo, bo prišlo do usedanja in motenj v odtočnih ceveh. Z uporabo lamelnega prečiščevalnika, lahko vodo očistimo s pomočjo obvoda. Umazana voda se črpa s črpalko v posodo za odcejanje, kjer se zgosti.

Prednosti

  • kompaktna oblika, zahteva malo prostora
  • skladnost z okoljskimi omejitvami
  • nizki stroški obratovanja, čiščenja in vzdrževanja
  • majhna obraba
  • nizka poraba energije in kemičnih sredstev
  • povečana stabilnost procesa, zmanjšana možnost okvar
  • dodatno recikliranje materiala za ponovno uporabo
  • možnost združevanja z drugimi procesi

Naše reference

V nadaljevanju bi vam radi predstavili pregled projektov, ki smo jih izvedli v gradbeni industriji. Prosimo, da stopite v stik z nami, če potrebujete kakršne koli dodatne informacije ali pojasnila.

Leiblein GmbH – effluent solutions for construction sites and tunnelling

Kontaktiraj nas

Please contact us for
further information.

Pilot Plants

Customer-specific pilot
plants for testing purposes.