Odpadki / odlagališča / čiščenje ulic

Procesne vode se uporabljajo v različnih fazah ravnanja z odpadki. Vode lahko očistimo in ponovno vrnemo v obtok.

Pri obdelavi mehansko-bioloških odpadkov, kjer se kupi odpadkov poškropijo z vodo. Del vode, ki je zelo onesnažena z delci in raztopljenimi snovmi odteka. Takšno vodo je potrebno očistiti, da jo lahko ponovno uporabimo. To je mogoče storiti s prečiščevalnikom s pregibnim trakom ali prečiščevalnikom z neskončnim trakom.

Izcedne vode iz odlagališč

Izcedne vode vsebuje delce, raztopljene snovi in biološke onesnaževalce. V teh primerih je ekonomsko upravičena edino obdelava skozi več procesnih faz. S sedimentacijo in flokulacijo se del raztopljenih snovi useda in jih lahko, skupaj z delci, prečistimo s pomočjo tračni prečiščevalnikov. Tako je lahko kemijska obremenitve KPK veliko manjša. To bistveno razbremeni naknadni biološki proces.

Čiščenje ulic

V številnih občinah uporabljajo stroje za čiščenje ulic, trgov, pločnikov in pešpoti. Najprej se podlaga poškropi z vodo, nato se skrtači s ščetkami in nazadnje se vse skupaj posesa v zbiralnik v vozilu. Odplake, ki pri tem nastajajo, zbirajo v večjem zbiralniku. Vodo je potrebno ločiti od grobega materiala, preden se spušča v  kanalizacijo. Za majhne količine umazanije je priporočljiva uporaba prečiščevalnika z neskončnim trakom, medtem ko se za  večje količine umazanije (npr. kupe peske) uporablja ločevalnik za trde snovi.

Predobdelava odplak, ki vsebujejo olja in pralnih vod

Možnost uporabe prečiščevalnikov je tudi pri predobdelavi odplak, ki vsebujejo olja in pralne vode. Glede na strukturo materiala, se lahko uporabljajo naslednji postopki. Pri visoki obremenitvi blata, se le-to zgoščuje in nanaša neposredno na vakumski  prečiščevalnik. Za majhne količine blata in visoko vsebnostjo olj, se medij najprej dovaja v lamelni prečiščevalnik. Tu so delci ločijo in zberejo na dnu, olja pa plavajo na površini vode / emulzije, ki teče naprej v sistem prečiščevanja. Sklopom se lahko, dodajajo različni prečiščevalniki, kot je na primer koalescentni izločevalnik in nagnjeni prečiščevalnik ali razni prečiščevalniki s trakom.

Recikliranje umazanije iz ulične kanalizacije in čiščenje kanalizacij, postavlja posebne zahteve glede tehnologije prečiščevanja. Tukaj se pojavijo na primer velike količine peska. S pomočjo ločevalnika trdih delcev lahko zmanjšamo količino odpadkov, ima pa tudi pozitiven stranski učinek, saj lahko pesek celo prodajo kot snov za ponovno uporabo. Drobnejše delce umazanije, kot je na primer prah, delci pnevmatik itd. lahko ločimo z lamelnim prečiščevalnikom. Odvodnjavanje blata se lahko izvede na primer z zabojniki za odvodnjavanje ali v večjih količinah s pomočjo tlačnih stiskalnic. Ostanke grobega materiala kot so predvsem listi, cigaretni ogorki ali podobno lahko odstranimo z rotacijskimi siti in izgorevanjem.

Tako raznolike kot so vrste umazanije, tako raznolika mora biti tehnologija za obdelavo (vode).

Prednosti Leiblein tehnologij za obdelavo vode:

  • povečana stabilnost procesov, delovanje brez odpovedi
  • zmanjšana poraba sveže vode in nižji stroški
  • nižji stroški zaradi zmanjšanja odpadnih vod
  • minimalna poraba energije in uporaba kemikalij
  • kompaktna oblika, zahteva malo prostora
  • skladnost z zahtevami varstva okolja
  • nižji stroški obratovanja, vzdrževanja in čiščenja

Poleg dobave lastnih izdelkov, Leiblein GmbH  ponuja tudi projektiranje in izdelavo celotnega čistilnega sistema in drugih sestavnih delov (npr. stiskalnice za blato). Glede na naše dolgoletne izkušnje na področju obdelave odpadnih vod in procesnih tekočin, smo kompetenten partner.

Naše reference

V nadaljevanju bi vam radi predstavili pregled projektov, ki smo jih izvedli na področju ravnanja z odpadki in čiščenju urbanih površin. Prosimo, da stopite v stik z nami, če potrebujete kakršne koli dodatne informacije ali pojasnila.

Leiblein GmbH – water treatment for waste, landfill, street-cleaning

Kontaktiraj nas

Please contact us for
further information.

Pilot Plants

Customer-specific pilot
plants for testing purposes.